Nazywane są wady i zalety uczenia się na odległość.

Pandemia koronawirusa zmusiła wiele uczniów i studentów do przejścia na naukę na odległość. Nowe badania ujawniły potencjalne zagrożenia i korzyści płynące z tego typu szkolenia.

W badaniu wykorzystano dane od 12 288 nastolatków zebrane od 1999 roku. Obejmuje dzieci w wieku od 11 do 19 lat. W rezultacie stwierdzono kilka istotnych statystycznie różnic między uczniami uczącymi się w domu a uczniami szkół publicznych lub prywatnych.

Wśród znaczących różnic stwierdzono, że studenci, którzy uczyli się w domu, częściej brali udział w różnych projektach i dużo łatwiej wybaczali ludziom. Ponadto dzieci uczące się w domu są bardziej religijne, ale rzadziej uczęszczają na studia lub na uniwersytet. Ponadto są bardziej konsekwentni w związkach przez całe życie i znacznie rzadziej zażywają narkotyki.

Dodatkowo zwraca się uwagę, że w większości przypadków rodzice dzieci uczących się w domu sami byli dobrze wykształceni. Biorąc pod uwagę wszystkie fakty, nie jest do końca jasne, jak takie podejście wpływa na dzieci we współczesnych realiach. Naukowcy są jednak przekonani, że odkrycia powinny pomóc w kształtowaniu właściwej polityki nauczania na odległość.

Źródło: slashgear.com

Originally posted on 24 listopada, 2021 @ 7:38 pm

Dodaj komentarz