Activision Blizzard “spojrzał” z pozew za 18 milionów dolarów

Activision Blizzard nadal ściga zarzuty o dyskryminację kobiet w miejscu pracy. Firma postanowiła jak najszybciej zamknąć kolejną sprawę sądową i zaproponowała spłatę kwoty 18 mln dolarów, która trafi na odszkodowanie dla poszkodowanych pracowników oraz na cele charytatywne.

Autorem nowego pozwu była United States Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Agencja rządowa badała naruszenia w Activision Blizzard przez trzy lata i 15 czerwca przekazała firmie dane dotyczące naruszeń. Później strony rozpoczęły negocjacje w sprawie obecnej sytuacji, a w ramach postępowania sądowego otwartego 27 września koncern zaproponował szereg środków, które zamierza podjąć w celu pokojowego rozwiązania konfliktu.

Po pierwsze, Activision Blizzard zobowiązał się do otwarcia specjalnego funduszu i za jego pośrednictwem wydania 18 milionów dolarów na rekompensaty ofiar dyskryminacji i nękania pracowników ze względu na płeć. Jeśli wszystkie uzasadnione reklamacje zostaną rozwiązane w ramach przyznanej kwoty, pozostałe środki zostaną skierowane do organizacji charytatywnych zajmujących się problemami pracowników korporacji.

Po drugie, wydawca obiecał zaktualizować swoją politykę antydyskryminacyjną, a także wprowadzić rozbudowany system ocen pracowniczych, ukierunkowany na wyrównywanie szans zawodowych. Ponadto Activision Blizzard wyznaczy niezależnego konsultanta, który będzie utrzymywał dyscyplinę i regularnie informował kierownictwo firmy i przedstawicieli EEOC o sytuacji firmy.

Przedstawiciele wydawnictwa zauważyli, że po uzyskaniu zgody sądu zostanie utworzony specjalny fundusz na wypłatę odszkodowań – warunki rozwiązania konfliktu mogą się jeszcze zmienić. Przypomnijmy, że skandal dotyczący dyskryminacji kobiet w Activision Blizzard wybuchł pod koniec lipca. Firma straciła poparcie największych partnerów, otrzymała pozew od inwestorów i pracowników, a US Securities Commission wezwała do sądu liderów korporacji.

Źródło: inwestor.aktywacja.pl

Originally posted on 28 września, 2021 @ 12:00 am

Dodaj komentarz